KURUMSAL
HAKKIMIZDA
ÜRÜNLER
ÇEŞİTLER
HİZMETLERİMİZ
ATIK YÖNETİMİ
REFERANSLARIMIZ
MÜŞTERİLERİMİZ
BELGELERİMİZ
LİSANSLAR
İLETİŞİM
ULAŞIM

ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM

  • Çevre Nedir?

İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortama çevre denir.

  • Geri Dönüşüm Nedir?

Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve veya kimyasal işlemlerden geçirilip ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim süre- cine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat olarak tek- rar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri ka- zanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülke- lerde katı atık miktarının ve hacminin azaltılması büyük bir avantajdır.

Geri Dönüşüm Nedir?


Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve veya kimyasal işlemlerden geçirilip ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkelerde katı atık miktarının ve hacminin azaltılması büyük bir avantajdır.

Geri Dönüşüm Sisteminin Basamakları

         

   
   1. Kaynakta Ayrı Toplanması;

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı bu malzemelerin kaynağında ayrılması sureti ile toplanmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. Bu yüzden dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturmaktadır.
     
      2. Sınıflama;

Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal, plastik ve kağıt bazında sınıf- lara ayrılmasını sağlayacaktır. Bu sınıfl ama ile değerlendirilecek çöplerin ayrı ayrı olarak geri dönüşüm tesislerine ulaştırılması sağlanacaktır. Kaynağında sınıfl ara ayrılma, zaman, nakliye ve işçilikten tasarruf yapılmasını sağlayacaktır.
 
     3. Değerlendirme;

Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri dönmesi işlemidir. Bu işlemde mal- zeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

    4. Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma;

Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır

Geri Dönüşümün Önemi

           
  • Doğal Kaynaklarımız Korunur;

Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle değerlendirilebilir nitelikli atıkların geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak son derece önemlidir. Örneğin; kağıdın geri dönüşümü ile ormanlarda ağaçların daha az kesilmesini, plastik atıkların geri dönüşümü ile de petrolden tasarruf sağlamış oluruz.

  • Enerji Tasarrufu Sağlanır;

Geri dönüşüm malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünde bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin safl aştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmekte ve bir alüminyum kutunun geri dönüşümünde %96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Aynı şekilde kağıt, cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

  • Atık Miktarı Azalır;

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak harcanmış bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak daha fazla olamamakla birlikte hacimsel olarak bakıldığında ol- dukça önemli bir oran teşkil etmektedir.

  • Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Demektir;

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu etki yapacaktır. Yeni iş imkanları yaratacak ve gelecek kuşakları doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

Çevre ve Çevre Kirliliği Nedenleri

   
  • Çevre Nedir?

İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortama çevre denir.

  • Çevre Kirlenmesi

Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz.

  • Çevre Kirliliği Nedenleri

Hızlı nüfus artışı

Plansız kentleşme

Plansız endüstrileşme